Cô giáo Nguyễn Mai Chung

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: Tiến sĩ khoa học 

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ: 3 năm

Hiện tại đang là giáo viên của lớp UEE2020 môn Toán.

CHUYÊN MÔN & KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

 Primary 4-5Secondary 6-8IGCSE 9-10A-Level 11-12
Mathematics  3 năm3 năm
Physics  3 năm3 năm

CÁC HỆ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ ĐÃ THAM GIA GIẢNG DẠY

  • Chương trình Cambridge quốc tế tại Việt Nam (CIE)
  • Chương trình luyện thi học bổng Đại học Singapore (UEE)
  • Chương trình IB quốc tế các cấp độ trong chuyên môn
  • Chương trình Cambridge theo hệ đào tạo của Singapore

CÁC THÀNH TÍCH RIÊNG CỦA CÁ NHÂN GIÁO VIÊN

  • First Prize in Physics, Faculty of Physics, HNUE, Students’ Conference of Scientific Research, 2010
  • Certificate of Merit, Faculty of Physics, HNUE, given to student for having Excellent Performance in the Pedagogical Practice duration, 2009
  • Certificate of Merit, Faculty of Physics, HNUE, Third Prize in the Professional Training Competition, 2008
  • Certificate of Merit, Faculty of Physics, HNUE, given to student for having Excellent Performance in the Student Movement, 2008

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *