Cô giáo Phạm Tú Anh

Giáo viên Chemistry tại MdCenter

CÁC THÀNH TÍCH RIÊNG CỦA CÁ NHÂN GIÁO VIÊN
– Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành giảng dạy Hóa học bằng tiếng Anh tại đại học Sư phạm Hà Nội
– Xuất bản bài báo Quantification HPV virus using realtime-PCR method 2019.
– Đồng tổ chức chương trình STEAM về khoa học và bảo vệ môi trường tại American Center (2018 – đến nay)
– Chứng chỉ tiếng Anh B2 Vstep
– Tham gia thực tập tại trường Vinschool
– Thành viên chính tại Hội sinh viên trường đại học sư phạm Hà Nội.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:
Cử nhân Sư Phạm Hóa (Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh)

CÁC HỆ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ ĐÃ THAM GIA GIẢNG DẠY
– Chương trình Cambridge quốc tế tại Việt Nam (CIE)


CÁC KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY
– Học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi vào Vinschool, Nguyễn Siêu
– Học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi chứng chỉ IGCSE và A-LEVEL

CHUYÊN MÔN & KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY
Chemistry
– IGCSE 9-10: 2 năm
– A-Level 11-12: 1.5 năm
Science
– Primary 4-5: 1 năm
– Secondary 6-8: 1.5 năm