CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO & CHIA SẺ CHUYÊN SÂU VỀ HỆ CAMBRIDGE IGCSE & A-LEVEL

Trong tháng 06/2023, MdCenter sẽ tổ chức 04 buổi hội thảo lần lượt tại các cơ sở của trung tâm để chia sẻ và giải đáp các câu hỏi của quý phụ huynh và học sinh về hệ chương trình Cambridge IGCSE và A-Level. Chương trình này đặc biệt có ý nghĩa với các học sinh mới kết thúc lớp 8 hệ Cambridge (Lower Secondary) và chuẩn bị bước vào hai cấp độ quan trọng là IGCSE và A-Level.

DIỄN GIẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH: Thầy giáo Vũ Minh Duy (William Vu) – Giám đốc trung tâm. Thầy là founder của Md và cũng là một trong những người đầu tiên phát triển chương trình Cambridge tại Hà Nội.

LỊCH TRIỂN KHAI CÁC BUỔI HỘI THẢO NHƯ SAU:

CÁC NỘI DUNG CHIA SẺ QUAN TRỌNG TRONG HỘI THẢO:

1) Giới thiệu chi tiết về chương trình IGCSE & A-Level. Cách thức các trường đang triển khai tại Việt Nam.

2) Nên chọn môn học nào trong chương trình IGCSE và A-Level để phù hợp với sự phát triển của cá nhân học sinh?

3) Phương pháp học tập CHỦ ĐỘNG & ĐỘC LẬP sẽ được thực hiện ra sao để mang lại hiệu quả cho học sinh? Lộ trình học IGCSE và A-Level gồm những giai đoạn quan trọng nào?

4) Cách thức để phụ huynh học sinh kiểm tra năng lực và tiến độ học tập của học sinh trong quá trình?

5) Trung tâm sẽ trả lời tất cả các câu hỏi liên quan tới hệ IGCSE và A-Level hiện đang được triển khai trên 20 trường song ngữ và quốc tế tại Hà Nội.

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THẢO

Quý phụ huynh và học sinh quan tâm vui lòng đăng ký thông tin theo được link sau: Bit.ly/MdHoiThaoIGCSE_ALevel

Lưu ý: Sau khi nhận được thông tin đăng ký, trung tâm sẽ gửi tin nhắn và email thư mời để xác nhận.

MdCenter xin trân trọng cám ơn!