KHÓA HỌC HỆ CAMBRIDGE QUỐC TẾ CÁC CẤP ĐỘ

MINH DUY EDUCATION có bề dày chuyên môn và kinh nghiệm trong đào tạo chương trình quốc tế Cambridge. Trung tâm có các lớp Cambridge ở các cấp độ: Primary (Tiểu học), Lower Secondary (Đầu cấp 2), IGCSE (Cấp 2) và A-Level (Cấp 3). Hiện tại, MdCenter đã triển khai chương trình trong 13 môn học chính của hệ Cambridge bao gồm:

Mathematics, Science, Physics, Chemistry, Biology, Economics, Business, Enterprises, Global Perspectives, English, Media Studies, Computer Science và ICT.

Các khóa học Cambridge tại trung tâm đáp ứng nhu cầu học bổ trợ và luyện thi các chứng chỉ Cambridge: Cambridge Primary & Secondary Checkpoints, Cambridge IGCSE và Cambridge AS & A-Level. Ngoài ra, trung tâm có bổ sung các khóa học để luyện thi vào các hệ Cambridge trong các trường quốc tế. 

ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA HỌC CAMBRIDGE

DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC CAMBRIDGE THEO CẤP ĐỘ TẠI MINH DUY EDUCATION

THÀNH CÔNG CỦA CÁC HỌC TRÒ MINH DUY EDUCATION TRONG KỲ THI CAMBIRDGE 2023

ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA HỌC CAMBRIDGE