LỊCH HỌC VÀ KHAI GIẢNG CÁC LỚP HỆ CAMBRIDGE TRONG NĂM HỌC 2023-2024

Quý phụ huynh và học sinh hệ Cambridge thân mến!

MdCenter sẽ liên tục cập nhật lịch học và khai giảng tổng hợp các khối lớp Primary 4-5, Lower Secondary 6-8, IGCSE 9-10 và A-Level 11-12. Quý phụ huynh quan tâm có thể tra cứu, cập nhật và sắp xếp lịch học cho học sinh.

(Lịch học và khai giảng được cập nhật vào ngày 20/10/2023)