Thầy giáo Lê Đức Anh

 • Giáo viên Business tại Mdcenter
 • Hiện đang làm Asset – Liability Management tại TPBank

CÁC THÀNH TÍCH RIÊNG CỦA CÁ NHÂN GIÁO VIÊN

 • Bằng CFA Level 2 (Level 3 vào tháng 5/2021
 • Đã từng làm Products Development Officer (VPBank),  Business Analyst
 • Nghiên cứu viên tại Jaipur Engineering College and Research Center (Jaipur, India)
 • Top 5 cuộc thi I-Invest 2017
 • Giải nhì cuộc thi Bravery Investors 2016 (Banking Academy)

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bachelor of Banking & Finance
 • University of West of England National Economics University Branch

CÁC HỆ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ ĐÃ THAM GIA GIẢNG DẠY

 • Chương trình Cambridge quốc tế tại Việt Nam (CIE)
 • Chương trình Cambridge theo hệ đào tạo của Singapore

CÁC KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY

 • Tham gia bổ trợ kiến thức cho các học sinh quốc tế
 • Học sinh đạt kết quả cao tại trường học
 • Hỗ trợ tổ chức thành công các dự án của học sinh tại trường học

CHUYÊN MÔN & KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

Business

 • IGCSE 9-10 : 2 năm
 • A-Level 11-12 : 2 năm