DANH SÁCH CÁC HỌC SINH TIÊU BIỂU ĐÃ THÀNH CÔNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ỨNG TUYỂN ĐẠI HỌC SINGAPORE

Trong 10 năm qua, MdCenter đã hỗ trợ cho hơn 300 học sinh dành học bổng bán phần và toàn phần tại các trường đại học hàng đầu của Singapore. Quý phụ huynh và học sinh quan tâm có thể tham khảo danh sách dưới đây. Trong danh sách học sinh qua các năm, trung tâm chỉ nêu tên những học sinh tiêu biểu và nổi bật trong cả khóa học.

Trong vòng 4 năm trở lại đây, các trường của Singapore chuyển hẳn sang hình thức xét tuyển hồ sơ. Học sinh sẽ không cần học ôn và thi UEE (University Entrance Exams) như trước nữa. Chương trình UEE của MdCenter đã được đổi tên thành SSU (Singapore Super Universities) để hỗ trợ toàn diện hơn cho việc ứng tuyển của học sinh.

Thông tin chi tiết về SSU tại: md.edu.vn/ssu

NĂM HỌC 2024-2025 (Chương trình SSU2024)

Mùa tuyển sinh thành công rực rỡ của MdCenter với 46 lượt học sinh đã nhận Admission Offers từ 4 trường NTU, NUS, SMU và SUTD. Trong số đó, các ứng viên đã đạt 17 Học bổng toàn phần ASEAN1 học bổng 100% Merit Scholarship.

NĂM HỌC 2023-2024 (Chương trình SSU2023)

NĂM HỌC 2022-2023 (Chương trình SSU2022)

NĂM HỌC 2021-2022 (Chương trình SSU2021)

NĂM HỌC 2020-2021 (Chương trình UEE2020)

NĂM HỌC 2019-2020 (Chương trình UEE2019)

NĂM HỌC 2018-2019 (Chương trình UEE2018)

NĂM HỌC 2021-2022 (Chương trình UEE2017)

NĂM HỌC 2021-2022 (Chương trình UEE2016)

(Tiếp tục cập nhật)