Category Archives: TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE

THÔNG TIN TUYỂN SINH – LUYỆN THI HỆ SONG BẰNG LỚP 6 (Dành cho kỳ thi năm 2021)

MdCenter xin trân trọng thông báo kế khai giảng lớp LUYỆN THI SONG BẰNG vào ngày 09/01/2021 dành cho học sinh lớp 5 có nguyện vọng thi vào hệ Song Bằng lớp 6 của Sở giáo dục Hà Nội.