Category Archives: TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI

CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ỨNG TUYỂN TOP 4 ĐẠI HỌC SINGAPORE 2023

Singapore Super Universities – SSU2023 Quý phụ huynh và học sinh quan tâm có nguyện vọng ứng tuyển 04 trường đại học top đầu Singapore là NUS, NTU, SMU và SUTD có thể tiến hành việc đăng ký với MdCenter từ hôm nay 28/06/2022. Đường link đăng ký: bit.ly/MdSSU2023. Trong mùa tuyển sinh 2023-2024, MdCenter […]

THÔNG TIN TUYỂN SINH – LUYỆN THI HỆ SONG BẰNG LỚP 6 (Dành cho kỳ thi năm 2021)

MdCenter xin trân trọng thông báo kế khai giảng lớp LUYỆN THI SONG BẰNG vào ngày 09/01/2021 dành cho học sinh lớp 5 có nguyện vọng thi vào hệ Song Bằng lớp 6 của Sở giáo dục Hà Nội.

THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁC KHÓA HỌC CỦA TRUNG TÂM 2020-2021

Chương trình đào tạo mang lại lợi ích và hiệu quả đặc biệt cho học sinh đang học chương trình quốc tế với mục tiêu lấy chứng chỉ quốc tế và du học.

THÔNG TIN TUYỂN SINH – KHÓA CAMBRIDGE MATH & SCIENCE, ENGLISH (Lớp 4-8)

MdCenter xin trân trọng thông báo kế hoạch khai giảng các lớp thuộc hệ Cambridge quốc tế dành cho học sinh cuối cấp 1 (Primary) và đầu cấp 2 (Lower Secondary) . Chương trình sẽ gồm 3 môn học là MATHEMATICS (Toán), SCIENCE (Khoa học) và ENGLISH.

THÔNG TIN TUYỂN SINH – KHÓA CAMBRIDGE IGCSE (Lớp 9-10)

MdCenter xin trân trọng thông báo lịch học và kế hoạch khai giảng các lớp thuộc hệ Cambridge quốc tế IGCSE dành cho học sinh lớp 9 và lớp 10.

THÔNG TIN TUYỂN SINH – KHÓA CAMBRIDGE A-LEVEL (Lớp 11-12)

MdCenter xin trân trọng thông báo lịch học và kế hoạch khai giảng các lớp thuộc hệ Cambridge quốc tế AS & A-Level dành cho học sinh lớp 11 và lớp 12.

THÔNG TIN TUYỂN SINH – KHÓA UEE2021 & UEE2022

Các lớp UEE2021 đang trong giai đoạn cuối học kỳ 3 REVISION. Các học sinh sẽ thi chính thức vào tháng 02 và 03/2021. Trung tâm vẫn tạo điều kiện tiếp nhận các học sinh mới cho khóa, tuy nhiên ở giai đoạn cuối nên sẽ cần được tư vấn rất kỹ lưỡng.