Category Archives: CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI

LUYỆN THI HỆ CÔNG LẬP SINGAPORE (AEIS)

Du học Singapore có thể bắt đầu tại mọi thời điểm phát triển của học sinh. Ngay cả khi các em đang ở Tiểu học cũng như những năm đầu của trung học cơ sở, bộ giáo dục Singapore cũng đã có những chương trình để các em theo học tại các trường công lập của Singapore.

HỌC BỔNG ĐẠI HỌC SINGAPORE (NTU & NUS)

MdCenter là trung tâm tốt nhất cung cấp khóa học luyện thi học bổng vào các trường đại học danh tiếng của Singapore (NUS, NTU) và Nhật Bản. Số lượng học sinh đỗ và dành học bổng của MdCenter hàng năm cao nhất cả nước.