Thầy giáo Trần Hoàng Tùng

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: Tiến sĩ khoa học 

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ:  4 năm

Hiện tại đang là giáo viên dạy toán của lớp UEE2020B.

CHUYÊN MÔN & KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

 Primary 4-5Secondary 6-8IGCSE 9-10A-Level 11-12
Mathematics   4 năm

CÁC HỆ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ ĐÃ THAM GIA GIẢNG DẠY

  • Chương trình Cambridge quốc tế tại Việt Nam (CIE)
  • Chương trình luyện thi học bổng Đại học Singapore (UEE)
  • Chương trình Cambridge theo hệ đào tạo của Singapore

CÁC THÀNH TÍCH RIÊNG CỦA CÁ NHÂN GIÁO VIÊN

  • Orange Scholarship (France Telecom) for outstanding student, 2007-2008
  • Prize for top graduate in Electronics and Telecommunications, 2007
  • Second prize, Student Research Award, College of Technology, 2007
  • FPT Information Systems (FIS) Scholarship for excellent undergraduate student, 2006-2007
  • TOEFL iBT: 100/120

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *